Produkty

Zabezpečujeme dodanie produktov a služieb zákazníkom v krátkych termínoch a vysokej kvalite. V našej ponuke nájdete rôzne oleje do profesionálnych strojov.

Vodoumiešateľné chladiaco-mazacie kvapaliny

Produktová rada vodoumiešateľných chladiaco-mazacích kvapalín ECOCOOL (FUCHS).

Produktová rada vodoumiešateľných chladiaco-mazacích kvapalín ULTRASOL, CUTTINSOL (COGELSA).

Viac informácií tu.

Máme v ponuke aj príslušenstvo k vodoumiešateľným chladiaco-mazacím kvapalinám ako refraktometer na meranie prevádzkovej koncentrácie emulzie, zmiešavacie zariadenie na sud, resp. bandasku s kvapalinou, pásový odlučovač oleja zo hladiny stroja, podtlakové čerpadlo na odčerpanie obrábacej emulzie zo stroja, odpeňovacie aditívum, aditívum proti baktériam, systémový čistič.

Rezné oleje

Produktová rada rezných olejov ECOCUT (FUCHS).

Produktová rada rezných olejov ULTRACUT (COGELSA).

Viac informácií tu.

-nízko hmlové rezné oleje
-nízke odparovanie
-dlhá doba životnosti nástrojov
-vynikajúca kvalita opracovaného povrchu
-neobsahuje zlúčeniny chlóru a zinok

Protikorózna ochrana

Produktová rada antikoróznych olejov ANTICORIT (FUCHS).

Produktová rada antikoróznych olejov PREVENT RUST, ULTRARRUST (COGELSA).

Viac informácií tu.

Hydraulické oleje

Produktová rada hydraulických olejov RENOLIN (FUCHS).

Produktová rada hydraulických olejov PRESOL (COGELSA).

Viac informácií tu.

Triedy hydraulických olejov:

 • HLP (HM)
 • HVLP
 • HLPD
 • HVLPD

 

Viskozitné triedy hydraulických olejov: 3, 5, 10, 22, 32, 46, 68, 100, 150.

Prevodové oleje

Produktová rada prevodových olejov RENOLIN CLP (FUCHS).

Produktová rada prevodových olejov ULTRAGEAR, STANDARD VAREN (COGELSA).

Viac informácií tu.

Druhy prevodových olejov:

 • minerálne prevodové oleje.
 • biologicky rozložiteľné prevodové oleje.
 • syntetické prevodové oleje.

 

Viskozitné triedy prevodových olejov: 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680.

Produkty pre zlievarne a kováčne

Produktová rada ULTRACAST, ULTRAFORGE (COGELSA).

Viac informácií tu.

 • produkty na mazanie piestov.
 • separačné prostriedky na tlakové odlievanie.
 • separačné prostriedky na kovanie a lisovanie.

Oleje na klzné vedenia strojov

Produktová rada olejov na klzné vedenia RENEP CGLP (FUCHS).

Produktová rada olejov na klzné vedenia ULTRAGUIDE (COGELSA).

Viskozitné triedy olejov na klzné vedenia: 32, 46, 68, 150, 220.

Špeciálne rafináty s prísadami na zlepšenie mazacieho filmu a zníženie trenia, ako aj na zvýšenie tlakovej znášanlivosti. Chránia pred koróziou, zabraňujú trhavému pohybu. Moderná receptúra, optimálna znášanlivosť s mnohými vodou miešateľnými obrábacími kvapalinami.

Oleje na tvárnenie kovov

Produktová rada olejov na tvárnenie kovov EMBATOL, ULTRALUB, ULTRADRAW, ECODRAW (COGELSA).

Viac informácií tu.

Druhy olejov na tvárnenie:

 • oleje na lisovanie a hlboké ťahanie (s obsahom chlóru).
 • mazivá pre jemné vystrihovanie.
 • separačné kvapaliny na zváranie.
 • oleje pre tvárnenie za studena.
 • oleje na lisovanie a hlboké ťahanie, miešateľné s vodou.
 • oleje na tvarovanie rúr zváraním, miešateľné s vodou.
 • oleje pre hlboké ťahanie hliníka a žltých kovov.
 • odparujúce sa oleje na lisovanie.
 • oleje na rezanie plaveného skla.
 • oleje pre ťahanie hliníkových drôtov.
 • oleje na vytláčanie (extrúziu) hliníka.
 • mazivá na odlievanie hliníka pod vysokým tlakom.
 • ťahanie profilových tyčí za studena.

Ložiskové oleje

LOŽISKOVÝ OLEJ 22, 32, 46, 68
Rafinované ropné oleje obsahujúce antioxidačné prísady určené pre dlhodobé a krátkodobé náplne mazacích sústav strojov.

Oleje pre potravinársky priemysel

Produktová rada CASSIDA (FUCHS) a produktová rada potravinárskych mazív COGELSA.

Oleje a mazivá určené a stanovené príslušnou legislatívou pre použitie v rámci potravinárskeho priemyslu – obsahujú schválenie NSF.

Viac informácií tu.

Plastické mazivá

Produktová rada RENOLIT (FUCHS).

Produktová rada ULTRAPLEX, ULTRAGREASE (COGELSA).

Viac informácií tu.

Druhy plastických mazív:

 • vápenaté mazivá.
 • lítne mazivá s EP prísadami.
 • lítne mazivá s obsahom pevných mazív.
 • špeciálne vápenaté mazivá.
 • silikónové mazivá.
 • komplexné hlinité mazivá.
 • mazivá na báze kalciumsulfonátu.
 • mazacie pasty do vysokých teplôt.

Produkty pre spracovanie plastov

Produktová rada RIVOLTA.

Viac informácií tu.

Cieľom našich inovatívnych a vysoko kvalitných produktov značky RIVOLTA je predlžovanie doby životnosti nástrojov, urýchlenie procesov čistenia a údržby, zaistenie vysokej úžitkovej hodnoty a minimalizácia doby výpadku produkcie vo všetkých krokoch výroby plastových dielcov technológiou vstrekovania.

Čistenie a odmastňovanie

Produktová rada RENOCLEAN (FUCHS).

Produktová rada STANDARD CLEAN, ULTRADEG (COGELSA).

Viac informácií tu.

Veľmi účinné čistiace a odmastňovacie prostriedky – do práčok, ale aj na manuálne použitie.

 

SOLAGEL
Čistiaca pasta na ruky, účinná a dermatologicky testovaná pri odstránení hrubých nečistôt z pokožky.

Máte záujem o naše oleje a mazivá?

Napíšte nám